Cho khối lăng trụ đứng có chiều cao h, đáy là tam giác vuông. Nếu tăng mỗi cạnh góc vuông lên k lần thì thể tích của khối trụ tăng lên bao nhiêu lần?

A.

3k2

B.

4k2

C.

2k2

D.

k2

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Gọi a, b là độ dài hai cạnh góc vuông của tam giác vuông ở đáy của khối lăng trụ. Ta có:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 1 Khối Đa Diện 20 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...