Cho khối chóp tam giác S.ABC. Gọi G là trọng tâm của tam giác SBC. Mặt phẳng (P) qua AG song song với BC cắt SB, SC lần lượt tại I và J. Xét ba mệnh đề:

(I) Thể tích của hai khối tứ diện JACM và GABM bằng nhau.

(II) Thể tích của hai khối chóp S.ABC và A.BCJI không bằng nhau.

(III) Chín lần thể tích tứ diện SAGJ bằng 2 lần thể tích tứ diện SABC.

Ta có :

A.

(I), (II) (III) đều đúng.

B.

(I) và (II) sai.

C.

(III) sai.

D.

(II) và (III) sai.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 1 Khối Đa Diện 20 phút - Đề số 5

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...