Cho khối chóp tam giác S.ABC. Gọi G là trọng tâm của tam giác SBC. Mặt phẳng (P) qua AG song song với BC cắt SB, SC lần lượt tại I và J. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A.

IJ // BC

B.

SI : SB = 1 : 3

C.

GI : MB = 1 : 3

D.

GI : GJ = 1 : 3

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 1 Khối Đa Diện 20 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...