Cho khối chóp S.ABCD có img1, tam giác ABC vuông tại B, img2. Tính thể tích khối chóp S.ABC, biết rằng img3.         

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

img1

 img2 

img3 

img4   .

Vậy đáp án đúng là: C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...