Cho khối chóp có đáy là hình vuông cạnh bằng $2a$ và độ dài đường cao bằng $a$. Tính thể tích V của khối chóp đã cho.

A.

$V=4a^3$

B.

$V=$$\frac{4a^3}{3}$

C.

$V=$$\frac{2a^3}{3}$

D.

$V=2a^3$

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Ta có, $V=\frac{1}{3}h.S_{đáy}=\frac{1}{3}.a.4a^2=\frac{4a^3}{3}$

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...