Cho khối chóp Trac nghiem online - cungthi.vn có đáy là hình bình hành.Mặt phẳng (SAC) chia khối chóp S.ABCD thành mấy khối tứ diện.

A. 4
B. 3
C. 2
D. 6
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải: Vậy ta có 2 các khối tứ diện là . Trac nghiem online - cungthi.vn Ta lựa chọn C

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về lý thuyết khối đa diện - hình học lớp 12 chuyên đề khối đa diện ( có lời giải chi tiết )

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...