Cho khoảng sau đây, đâu là khoảng nghịch biến của hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn (1) Trac nghiem online - cungthi.vn(2) Trac nghiem online - cungthi.vn(3) Trac nghiem online - cungthi.vn(4) Trac nghiem online - cungthi.vn (5) Trac nghiem online - cungthi.vn(6) Trac nghiem online - cungthi.vn

A. (1);(3); (5)
B. (2);(3);(4)
C. (2);(3); (5)
D. 1);(3); (6)
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Phân tích Tính đạo hàm của hàm số đã cho và xét dấu đạo hàm

Ta có đạo hàm của hàm số là: Trac nghiem online - cungthi.vn

Cho y = 0 Trac nghiem online - cungthi.vn

Phương pháp đếm nghiệm lượng giác trong khoảng, đoạn:

Với Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn

Ta có: x [-;] Trac nghiem online - cungthi.vn.

Do Trac nghiem online - cungthi.vn k = {-1;0} Trac nghiem online - cungthi.vn Với Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn Ta có: x [-;] Trac nghiem online - cungthi.vn. Do Trac nghiem online - cungthi.vn k = {-1;0} Trac nghiem online - cungthi.vn

Bảng biến thiên hàm số:
Trac nghiem online - cungthi.vn
Dựa vào bảng biến thiên, ta sẽ chọn được các khoảng (2); (3); (5).

Lời bình: Làm sao xét dấu được đạo hàm của hàm số trên? Ta chỉ đơn giản tìm một giá trị trong từng khoảng rồi thế vào đạo hàm xem âm hay dương. Lưu ý khi sử dụng CASIO cho bài này phải chuyển sang chế độ RAD bằng cách bấm SHIFT MODE 4 để thực hiện.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 4 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số (Có lời giải chi tiết)

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...