Cho khoảng sau đây, đâu là khoảng nghịch biến của hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn (1) Trac nghiem online - cungthi.vn(2) Trac nghiem online - cungthi.vn(3) Trac nghiem online - cungthi.vn(4) Trac nghiem online - cungthi.vn (5) Trac nghiem online - cungthi.vn(6) Trac nghiem online - cungthi.vn

A. (1);(3); (5)
B. (2);(3);(4)
C. (2);(3); (5)
D. 1);(3); (6)
Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 4 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số (Có lời giải chi tiết)

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...