Cho khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời R = 1,5 . 1011m, G = 6,67 . 10-11 Nm2/kg2 thì khối lượng Mặt Trời MT xấp xỉ bằng:

A.

2 . 1030kg.

B.

2 . 1032 kg.

C.

4 . 1027kg.

D.

2 . 1027kg.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

2 . 1030kg.

Từ : ≈ 2 . 1030 kg.

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 4 các định luật bảo toàn - vật lý 10 có lời giải - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...