Cho img1, khi đó giá trị của x là:         

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

Cả A, B và C.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Dễ thấy img1.

Ta chọn phương án A.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...