Cho khí CO khử hoàn toàn đến Fe một hỗn hợp gồm: FeO, Fe2O3, Fe3O4 thấy có 4,48 lít CO2 (đktc) thoát ra. Thể tích CO (đktc) đã tham gia phản ứng là:

A.

1,12 lít.

B.

2,24 lít.

C.

3,36 lít.

D.

4,48 lít.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

4,48 lít.

Phương trình hóa học:

FeO + CO Fe + CO2↑          (1)

Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2↑   (2)

Fe3O4 + 4CO 3Fe + 4CO2↑    (3)

Theo (1), (2), (3): nCO : = 1 : 1. Vậy: VCO = = 4,48 (lít).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...