Cho K vào dung dịch FeCl2. Hiện tượng nào sau đây đúng nhất?

A.

Fe bị đẩy ra khỏi muối.

B.

Có khí thoát ra vì K tan trong nước.

C.

Có khí thoát ra đồng thời có kết tủa nâu đỏ.

D.

Có khí thoát ra, có kết tủa nâu đỏ, sau đó kết tủa tan trong dung dịch bazơ loãng.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...