Cho hsố y = f(x) đồ thị (C) điểm M0(x0; f(x0))(C), phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) tại M0 là:

A.

y=f'(x0).(x-x0).

B.

y=f'(x0).(x-x0) +y0.

C.

y-y0=f'(x0).x.

D.

y0=f'(x0).(x-x0).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

y-y0=f'(x0).(x-x0).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...