Cho hợp kim Zn-Mg-Ag vào dung dịch CuCl2. Sau phản ứng thu được hỗn hợp 3 kim loại là:

A.

Zn, Mg, Cu.

B.

Zn, Mg, Ag.

C.

Mg, Ag, Cu.

D.

Zn, Ag, Cu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Zn, Ag, Cu.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...