Cho hợp chất sau: [-CO-(CH2)4-CO-NH-(CH2)6-NH-]n

Hợp chất này thuộc loại polime nào sau đây:

A.

Chất dẻo.

B.

Cao su.

C.

Tơ nilon.

D.

Len.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tơ nilon.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...