Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và một phần Fe không tan. Chất tan có trong dung dịch Y là:

A.

MgSO4 và FeSO4.

B.

MgSO4.

C.

MgSO4 và Fe2(SO4)3.

D.

MgSO4, Fe2(SO4)3 và FeSO4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

MgSO4 và FeSO4.

Do Fe dư nên lúc này Fe chỉ bị oxi hóa thành Fe2+.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...