Cho hỗn hợp X gồm Fe2O3 và ZnO, Cu tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được dung dịch Y và phần không tan Z. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH (loãng, dư) thu được kết tủa gồm :         

A.

A: Fe(OH)2 và Cu(OH)2

B.

B: Fe(OH)2, Cu(OH)2 và Zn(OH)2.

C.

C: Fe(OH)3.

D.

D: Fe(OH)3 và Zn(OH)2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A.   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...