Cho hỗn hợp X gồm Fe, Cu và Ag vào dung dịch chứa duy nhất chất tan Y dư, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau phản ứng, ta thu được kết tủa là Ag với khối lượng đúng bằng khối lượng Ag trong hỗn hợp X. Vậy Y là:

A.

Cu(NO3)2

B.

FeCl3.

C.

AgNO3.

D.

FeCl2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

FeCl3.

2Fe3+ + Fe  3Fe2+ 

2Fe3+ + Cu  2Fe2+ + Cu2+

Còn lại Ag không phản ứng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...