Cho hỗn hợp gồm Na và Al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2 vào nước (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 (lít) khí H2 (ở đktc) và m (gam) chất rắn không tan. Giá trị của m là:

A.

10,08.

B.

5,4.

C.

7,8.

D.

43,2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

5,4.

2Na + 2H2 2NaOH + H2

 a                                       

NaOH + Al + H2 NaAlO2H2

  a         a                                   

n = + = 2a = a = 0,2 (mol).

nAl dư = a = 0,2 (mol) m = 27.0,2 = 5,4 (g).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...