Cho hỗn hợp gồm 1,12 gam Fe và 1,92 gam Cu vào 400 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0,5M và NaNO3 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Giá trị tối thiểu của V là:

A.

240.

B.

120.

C.

360.

D.

400.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

360.

nFe =  = 0,02 (mol); nCu =  = 0,03 (mol)

nH+ = 2 = 2.0,5.0,4 = 0,4 (mol)

 = 0,2.0,4 = 0,08 (mol)

Phản ứng dạng ion:

So sánh tỉ lệ số mol của Fe, Cu, H+ → H+ dư → Fe và Cu hết.

nH+ = 0,4 - 0,08 - 0,08 = 0,24 (mol).

 Dung dịch X có Fe3+, Cu2+, H+.

Khi cho NaOH vào thì

H++OH-  H2O

Fe3+ + 3OH-  Fe(OH)3

Cu2+ + 2OH-  Cu(OH)2

Lượng kết tủa lớn nhất khi:

nOH- = nH+ + 3nFe3+ + 2nCu2+ = 0,24 + 3.0,02 + 2.0,03 = 0,36 (mol).

 Vdd NaOH = 0,36 (lít) = 360 (ml).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...