Cho hổn hợp Fe, FeO, Fe2O3 tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch  HNO3  3M thu được 5,376 L (đktc) khí NO duy nhất. Số mol muối sau phản ứng là:

A.

0,12 mol

B.

0,36 mol

C.

0,4 mol

D.

không xác định

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...