Cho hỗn hợp bột X gồm 3 kim loại: Fe, Cu, Ag. Để tách nhanh Ag ra khỏi X mà không làm thay đổi khối lượng có thể dùng những hoá chất nào sau đây?

A.

Dung dịch AgNO3 dư.

B.

Dung dịch HCl, khí O2 dư.

C.

Dung dịch FeCl3 dư.

D.

Dung dịch HNO3 dư.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Dung dịch FeCl3 dư.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...