Cho hỗn hợp bột gồm 2,7 gam Al và 5,6 gam Fe vào 550 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là (biết thứ tự trong dãy thế điện hóa: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag):

A.

59,4.

B.

64,8.

C.

32,4.

D.

54,0.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

59,4.

Cách 1: nAl =  = 0,1 (mol); nFe =  = 0,1 (mol); = 0,55.1 =0,55 (mol)

Phản ứng theo thứ tự:

Vì  = 2,5.

Nên Fe phản ứng với AgNO3 tạo 2 muối Fe2+ và Fe3+.

Ta có: nFe =  a + b = 0,1 mol;  = 2a + 3b = 0,25 mol

 a = b = 0,05 mol

 m = 108.(0,3 + 2.0,05 + 3.0,05) = 59,4 (g).

Cách 2: Viết 3 phản ứng (1), (2), (3)

Do  max = 3nAl + 3nFe = 0,6 < 0,55  AgNO3, Fe, Al đều phản ứng hết.

 Chất rắn là Ag với nAg = 0,55 mol.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...