Cho hỗn hợp bột Al và Zn vào dung dịch chứa Cu(NO3)2 và AgNO3, phản ứng xong thu được 2 kim loại và dung dịch gồm 2 muối là:

A.

Zn(NO3)2 và AgNO3.

B.

Zn(NO3)2 và Cu(NO3)2.

C.

Zn(NO3)2 và Al(NO3)3.

D.

Al(NO3)3 và AgNO3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Zn(NO3)2 và Al(NO3)3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...