Cho hỗn hợp Al và Fe tác dụng với hỗn hợp dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 thu được dung dịch X và chất rắn Y gồm 3 kim loại. Cho Y tác dụng với dung dịch HCl dư có khí bay lên. Thành phần chất rắn Y gồm:

A.

Al, Fe và Cu.

B.

Fe, Cu và Ag.

C.

Al, Cu và Ag.

D.

Al, Fe và Ag.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Fe, Cu và Ag.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...