Cho hỗn hợp Al, Mg vào dung dịch FeSO4. Sau phản ứng thu được chất rắn X và dung dịch Y. Thành phần của X, Y phù hợp với thí nghiệm là:

A.

X: Al, Mg, Fe;   Y: Al3+, .

B.

X: Mg, Fe;   Y: Al3+, .

C.

X: Mg, Fe;   Y: Al3+, Mg2+, .

D.

X: Fe;    Y: Al3+, Mg2+, Fe2+, .

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...