Cho hỗn hợp A gồm Al, Zn, Mg. Đem oxit hóa hoàn toàn 28,6 gam A bằng oxi dư thu được 44,6 gam hỗn hợp oxit B. Hòa tan hết B trong dung dịch HCl thu được dung dịch D. Cô cạn dung dịch D được hỗn hợp muối khan là:

A.

99,6 gam.

B.

49,8 gam.

C.

74,7 gam.

D.

100,8 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

99,6 gam.

Gọi M là kim loại đại diện cho ba kim loại trên với hóa trị là n.

M + O2  M2On        (1)

M2On + 2nHCl  2MCln + nH2O    (2) 

Theo phương trình (1) và (2)  nHCl = 4.

Áp dụng bảo toàn khối lượng   = 44,6 - 28,6 = 16 (gam)

  = 0,5 mol  nHCl = 4.0,5 = 2 (mol) nCl- = 2 mol.

mmuối = mhh kim loại + mCl- = 28,6 + 2.35,5 = 99,6 (gam).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...