Cho hình chóp img1 có đáy img2 là tam giác đều cạnh img3, tam giác img4 cân tại img5 và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, img6. Khoảng cách từ img7 đến img8 bằng  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  img1  Gọi img2 là trung điểm của img3, vì img4 cân nên img5 mà img6 Kẻ img7, img8 Kẻ img9 img10 img11  AM là đường cao của tam giác đều img12img13, img14 Xét img15có img16 Xét img17 có img18 Xét img19 có img20 Xét img21 có img22,img23 Vậy img24  

 

Đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...