Cho hình chóp img1 có đáy img2 là hình vuông cạnh img3, img4 img5 và mặt phẳng img6 vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi img7 lần lượt là trung điểm của các cạnh img8. Tính côsin của góc giữa hai đường thẳng img9.

A.

 img1

B.

img1

C.

 img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:         Gọi img1 là trung điểm img2,img3 là trung điểm img4. Ta có img5 img6. Ta có img7  img8, với img9 là trung điểm img10. img11  img12; img13; img14  img15 (img16 vuông tại img17) Định lí côsin trong img18: img19  img20       

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...