Cho hình vuông ABCD cạnh a. Trên các cạnh AB, BC, CD, DA lần lượt lấy các điểmM, N, P, Q sao cho AM = BN = CP = DQ = x (0 < x < a). Diện tích của MNPQ bằng:

A.

2x2 + 2ax + a2

B.

2x2 - 2ax + a2

C.

2x2 - ax + a2

D.

x2 - 2ax + a2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta có thể chứng minh hai tam giác CPN và DQP bằng nhau, suy ra N1^ = P1^
Mà: N1^ + P2^ = 900  P1^ +P2^ = 900
                                     ⇒  PN ⊥ PQ 
Vậy tứ giác MNPQ là hình vuông.

MN2 = MB2 + BN2 = (a - x)2 + x2 = 2x2 - 2ax + a2
Diện tích phải tìm: 2x2 - 2ax + a2

                  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...