Cho hình vuông ABCD tâm O. Phép quay biến hình vuông thành chính nó là

A.

Q(A; 90o)

B.

Q(A; 45o)

C.

Q(O; 90o)

D.

Q(O; 45o)

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Q(O; 90o)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...