Cho hình vuông ABCD tâm O cạnh a . Gọi (I) là đường tròn nội tiếp tam giác AOD . Cho hình vẽ quay quanh đường thẳng qua A, D cố định. Thể tích của hình tròn xoay sinh bởi đường gấp khúc ABOCD bằng:

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đường gấp khúc ABOCD quay quanh đường thẳng AD gồm hai hình thang vuông ABOJ và JOCD bằng nhau. 

Gọi V là thể tích khối do hình thang ABOJ sinh ra, V1 và V2 lần lượt là thể tích của tam giác ABD và tam giác JOD thì V = V1 - V2    (1)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 2 Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu 20 phút - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...