Cho hình vuông ABCD tâm O cạnh a . Gọi (I) là đường tròn nội tiếp tam giác AOD . Cho hình vẽ quay quanh đường thẳng qua A, D cố định. Mặt tròn xoay sinh bởi (I) là:

A.

Mặt cầu.

B.

Mặt xuyến.

C.

Mặt trụ.

D.

Một mặt khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

(I) nằm trong cùng mặt phẳng với AD, không cắt AD nên (I) sinh ra mặt xuyến.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 2 Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu 20 phút - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...