Cho hình vuông ABCD tâm O cạnh a . Gọi (I) là đường tròn nội tiếp tam giác AOD . Cho hình vẽ quay quanh đường thẳng qua A, D cố định. Diện tích xung quanh hình tròn xoay sinh bởi tam giác AOD bằng :

A.

B.

C.

D.

a2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta có OI  AD tại trung điểm J của AD . Đoạn thẳng AO sinh ra mặt nón đỉnh A, đáy là hình tròn tâm J, bán kính JO. Tương tự, đoạn thẳng OD sinh ra mặt nón đỉnh D chung đáy với mặt nón trên. Diện tích phải tính là:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 2 Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu 20 phút - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...