Cho hình vẽ. Tính diện tích hình tam giác ACN, biết $AN = NM,\,\,BM = \frac{1}{2}MC.$

A.

$15c{m^2}$

B.

$12c{m^2}$

C.

$18c{m^2}$

D.

$9c{m^2}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Kí hiệu diện tích của hình (H) là ${S_H}.$ Ta có: ${S_{ACM}} = {S_{AMB}} \times 2$ (vì có chung chiều cao hạ từ đỉnh A xuống BC và $CM = MB \times 2)$ Do đó: ${S_{ACM}} = {S_{AMB}} \times 2 = 15 \times 2 = 30\,\left( {c{m^2}} \right)$ Ta có: ${S_{ACM}} = {S_{ACN}} \times 2$ (vì có chung chiều cao hạ từ đỉnh C xuống AM và $AM = AN \times 2)$ Vì vậy ${S_{ACN}} = 30:2 = 15\,\left( {c{m^2}} \right)$ Đáp số: $15c{m^2}$.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...