Cho hình vẽ. Hãy chỉ ra đoạn thẳng đi qua N và vuông góc với BC.

A.

NI

B.

NA

C.

ND

D.

NC

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Quan sát hình vẽ, ta thấy trong hình chữ nhật ABCD, đoạn thẳng đi qua N và vuông góc với BC là đoạn thẳng NI.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...