Cho hình vẽ dưới đây, độ dài đoạn thẳng CD là:

A.

21cm

B.

24cm

C.

27cm

D.

18cm

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Độ dài đoạn thẳng CD bằng 7 lần độ dài đoạn thẳng AB. Độ dài đoạn thẳng CD là: $3 \times 7 = 21\,\,(cm)$ Đáp số: 21cm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...