Cho hình trụ (T) có hai đáy là hai đường tròn (O) và (O') lần lượt có tâm O và O' cùng có bán kính R. Gọi MM' là một đường sinh của (T) với M thuộc (O). Tiếp diện của (T) dọc theo đường sinh MM' tạo với dây cung MN của (O) một góc φ. Góc giữa hai tiếp diện của (T) dọc theo hai đường sinh qua M và N khi tam giác OMN vuông tại O là :

A.

φ = 900

B.

φ = 600

C.

φ = 1200

D.

Một kết quả khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tam giác OMN vuông tại O nên  lần lượt là vec tơ pháp tuyến của tiếp diện của (T) dọc theo hai đường sinh lần lượt qua M và N. Vậy góc phải tìm bằng 900.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 2 Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu 20 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...