Cho hình trụ (T) có hai đáy là hai đường tròn (O) và (O') lần lượt có tâm O và O' cùng có bán kính R. Gọi MM' là một đường sinh của (T) với M thuộc (O). Tiếp diện của (T) dọc theo đường sinh MM' tạo với dây cung MN của (O) một góc φ. Tính theo r, h = OO' và φ diện tích của tam giác NMM' bằng:

A.

Rhcosφ

B.

C.

Rhsinφ

D.

Một kết quả khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Gọi Md là tiếp tuyến của (O) tại M thì mặt phẳng (M'Md) là tiếp diện của (T) dọc theo đường sinh MM'. Mặt phẳng (M’MN) cắt mặt phẳng chứa (O) theo giao tuyến MN là dây cung của (O).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 2 Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu 20 phút - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...