Cho hình trụ T có hai đáy là hai đường tròn (O) và (O') có cùng bán kính r. Gọi AB là dây cung của (O) và CD là dây cung của (O') sao cho CD // AB, AB = CD và CD = r. Giả sử M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Đường MN cắt OO' tại I thuộc đoạn OO'. Gọi φ là góc giữa MN và OO'. Đặt OO' = h. Gọi AA' và BB' là hai đường sinh của T. Diện tích của tứ giác A'B'CD theo r, h bằng:

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Vì AA' và BB' là hai đường sinh của (T) nên AA' // BB' và A'B' = r 

Tứ giác A'B’CD là hình thang cân có đáy là A'B' và CD.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 2 Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu 20 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...