Cho hình trụ T có hai đáy là hai đường tròn (O) và (O') có cùng bán kính r. Gọi AB là dây cung của (O) và CD là dây cung của (O') sao cho CD // AB, AB = CD và CD = r. Giả sử M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Đường MN cắt OO' tại I thuộc đoạn OO'. Gọi φ là góc giữa MN và OO'. Đặt OO' = h. Tính tanφ theo r và h, ta được:

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có:

+ AB là dây cung của (O) có độ dài bằng r nên OM AB . Tương tự, O'N  CD .

+ Vì AB // CD nên tồn tại mặt phẳng (AB, CD) và mặt phẳng này cắt mặt phẳng (OMN) theo giao tuyến MN.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 2 Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu 20 phút - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...