Cho hình trụ (T) có hai đáy là hai đường tròn (O), (O') tâm O , O' cùng có bán kính r. Gọi (S) là hình cầu có đường kính là OO'. Khi OO' = 2r thì diện tích toàn phần của hình nón đỉnh O , đáy (O') bằng:

A.

B.

2

C.

D.

Một kết quả khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nếu OO' = 2r thì (S) nội tiếp (T) ,do đó, đường sinh của hình nón đỉnh O', đáy (O) là r . Khi đó diện tích xung quanh của hình nón đỉnh O, đáy (O') là: r.r = và diện tích của đáy (O') bằng r2. Vậy, diện tích toàn phần bằng .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 2 Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu 20 phút - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...