Cho hình trụ (T) có hai đáy là hai đường tròn (O), (O') tâm O , O' cùng có bán kính r. Gọi (S) là hình cầu có đường kính là OO'. Hệ thức giữa OO' và r để (S) nội tiếp (T) là: 

A.

OO' = 2r

B.

OO' = r

C.

OO' = r

D.

Một hệ thức khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Để (S) nội tiếp (T) thì đường kính của (S) bằng 2r, nên OO' = 2r.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...