Cho hình trụ ( T ) có hai đáy là hai đường tròn (O), (O') tâm O , O' cùng có bán kính r. Gọi (S) là hình cầu có đường kính là OO'. Nếu (S) nội tiếp (T) thì hình nón đỉnh O', đáy (O) có diện tích xung quanh bằng:

A.

B.

C.

D.

2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Nếu (S) nội tiếp (T) thì đường kính của (S) bằng 2r, nên OO' = 2r. Do đó, đường sinh của hình nón đỉnh O', đáy (O) là r . Vậy Sxq = r.r = .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 2 Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu 20 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...