Cho hình trụ có hai đáy là hai đường tròn (O ; R) và (O' ; R) . Gọi AB là một đường sinh, A ∈ (O) và B ∈ (O'), BC là một dây cung của (O'). Giả sử I là trung điểm của dây BC (I không trùng O'). Gọi J ∈ AC là chân đường vuông góc chung của đường thẳng OO' và đường thẳng AC . Diện tích của đường tròn (CJ) nhận OO' làm trục của nó tính theo a =  là:

A.

R(2R2 - a2)

B.

(R2 - a2)

C.

(a2 - R2)

D.

(R2 + a2)

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 2 Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu 20 phút - Đề số 9

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...