Cho hình trụ có hai đáy là hai đường tròn (O ; R) và (O' ; R) . Gọi AB là một đường sinh, A ∈ (O) và B ∈ (O'), BC là một dây cung của (O'). Giả sử I là trung điểm của dây BC (I không trùng O'). Lấy điểm M thay đổi trên đoạn thẳng AI . Gọi (CM) là đường tròn đi qua M nhận OO' làm trục của nó. Hình gồm tất cả các đường tròn (CM) khi M thuộc đường thẳng AI là:

A.

Mặt trụ.

B.

Mặt nón.

C.

Mặt cầu.

D.

Một đáp án khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Vì OO' và AI chéo nhau, có O'I là đoạn thẳng vuông góc chung và M ∈ AI nên (CM ) thuộc hình tròn xoay sinh ra do AI quay quanh OO'. (Đó là hypebôlôít nằm trong hình trụ đã cho.)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 2 Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu 20 phút - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...