Cho hình trụ có hai đáy là hai đường tròn (O ; R) và (O' ; R) . Gọi AB là một đường sinh, A ∈ (O) và B ∈ (O'), BC là một dây cung của (O'). Giả sử I là trung điểm của dây BC (I không trùng O'). Đường thẳng vuông góc chung của hai đường thẳng OO' và AI là:

A.

OI

B.

O'I

C.

O'C

D.

Một kết quả khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Trong (O'), BC là dây cung có trung điểm I nên O'I  BC tại I. Mà BC ⊂ mặt phẳng (ABC) vuông góc với
O'I nên AI vuông góc với O'I tại I. (Định lý ba đường vuông góc). Lại có OO'  O'I tại O' . Vậy, đoạn thẳng vuông góc với OO' và AI là O'I.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 2 Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu 20 phút - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...