Cho hình trụ có bán kính img1 , mặt phẳng qua trục và cắt hình trụ theo một thiết diện có diện tích bằng img2. Tính thể tích V của khối trụ:         

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

12

Phương pháp: Thể tích khối trụ img2 trong đó R là bán kính đáy, h là chiều cao. Khi cắt hình trụ bởi một mặt phẳng qua trục thì thiết diện là hình chữ nhật có chiều dài là h và chiều rộng là 2R/ Cách giải: Hình trụ có chiều cao h, bán kính dáy R. Khi cắt hình trụ bởi một mặt phẳng qua trục thì thiết diện là hình chữ nhật có chiều dài là h và chiều rộng là 2R. Theo giả thiết, diện tích thiết diện là img3  Ta cóimg4  Thể tích khối trụ là img5.

Vậy đáp án đúng là: B.   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...