Cho hình tròn có bán kính là 6. Cắt bỏ img1 hình tròn giữa 2 bán kính OA, OB rồi ghép 2 bán kính đó lại sao cho thành một hình nón (như hình vẽ). img2  Thể tích khối nón tương ứng đó là:         

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 Độ dài đường sinh l của hình nón bằng bán kính của hình tròn img1 

Chu vi đáy của hình nón là sau khi bỏ phần tam giác OAB là độ dài cung lớn AB: img2 

Bán kính đáy của hình nón sau khi ghép là: img3 

Độ dài đường cao của hình nón là: img4 

Thể tích khối nón đó là: img5   

Vậy đáp án đúng là: A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...