img1Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường img2img3 là diện tích của các phần được gạch chéo như hình vẽ. Tính img4  .

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: PT hoành độ giao điểm là img1  img2  Suy ra img3

 

Đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...