Cho hình phẳng img1 giới hạn bởi các đường img2; trục img3 và đường thẳng img4. Diện tích hình phẳng img5 là:

A.

 img1

B.

 1

C.

 2

D.

  3

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Phương trình hoành độ giao điểm của đường img1 với trục img2 là: img3 Diện tích hình phẳng cần tìm: img4.

 

Đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...